Bienvenidos a ICEI

< |||| > 1 2 3 4 5

...

CURSOS TREBALLADORS EN ACTIU

Curso Subvencionado Gratuito de Gestor de Almacén
OBERTA L’INSCRIPCIO per les accions formatives de cursos GRATUITS  del CONSORCI PER LA FORMACIO CONTINUA i el SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,  dels  seguents Cursos 100% subvencionats i Gratuits, del Pla de Formació Sectorial i Transversal:

-.24 h. Operació de carretons Norma UNE 58451
-.   8 h. Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451
-.80 h. UF0926: Disseny i organització del magatzem
-.30 h. UF0927: Gestió de l’equip de treball del magatzem
-.30 h. UF0928: Seguretat i prevenció de riscos al magatzem
-.80 h. UF0929: Gestió de comandes i estoc
-.90 h. MF1005 3: Optimització de la cadena logística
-.30 h. Plataformes Elevadores Mobils de Personal (PEMP)
-.40 h. Manteniment Instal.lacions
-.60 h. Soldadura Xapes i Perfils
-.40 h. MF1326_1: Preparació de comandes
-.50 h. MF0432_1: Manipulació de carregues amb carretilles elevadores
-.50 h. MF1328_1: Manipulació i moviments amb transpalés i carretilles de ma

Documentació NECESSARIA: Fotocòpia de la Nòmina sencera, o rebut d’Autònom.

 

LOGO CONSORCI

LOGO SEPE

 
INSCRIPCION CURSOS Gratuitos 2016

Cursos de Soldadura

 

ABIERTA LA PREINSCRIPCION para las otorgaciones de cursos GRATUITOS a traves del SOC,  de  los siguientes Cursos 100% subvencionados y Gratuitos :

Fecha de inicio:  ABRIL-MAYO 2016

FORMACION TOTALMENTE SUBVENCIONADA POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA, CON ACREDITACION OFICIAL DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.


ORGANITZACIO I GESTIO DE MAGATZEMS

Link al Certificat de profesionalitat

PROGRAMA:

–          Optimització de la cadena logística

–          Disseny i organització de magatzem

–          Gestió de l’equip de treball del magatzem

–          Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem

–          Gestió de comandes i estoc

–          Mòdul de practiques professionals no laborals

DURADA: 400 hores

REQUISITS MINIMS: NIVELL 3

Estar en possessió del títol de Barchiller + Proves d’accés del centre.

 

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM

Link al certificat de Profesionalitat

PROGRAMA:

–          Operacions auxiliars d’emmagatzematge

–          Preparació de comandes

–          Manipulació de càrregues amb carretons

–          Formació complementària

–          Mòdul de practiques professionals no laborals

DURADA: 230 hores

REQUISITS MÍNIMS: NIVELL 1

Proves d’accés del centre. No hi ha requisits

 

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS
Link al Certificat de Profesionalitat.

PROGRAMA:

–        Tècniques administratives bàsiques de oficina

–        Operacions bàsiques de comunicació

–        Reproducció i arxiu

–        Formació complementària

–        Mòdul de practiques professionals no laborals

DURADA: 450 horas

REQUISITS MÍNIMS: NIVELL 1

Proves d’accés del centre. No hi ha requisits acadèmics.

 

ACTITVITATS AUXILIARS DE COMERÇ
Link al Certificat de Profesionalitat.

PROGRAMA:

–            Operacions auxiliars  al punt de venda.

–            Preparació de comandes

–          Manipulació i moviments amb traspalés i

–          carretons de mà.

–          Atenció bàsica al client.

–          Formació complementària

–          Mòdul de practiques professionals no laborals

DURADA: 290 horas

REQUISITS MÍNIMS: NIVELL 1

Proves d’accés del centre. No hi ha requisits acadèmics.

 

ANGLES GESTIO COMERCIAL

PROGRAMA:

A) Pràctiques
-Donada una situació suposada de comunicació personal amb un client, identificar i practicar estructures per expressar interès, sorpresa, negació, confirmació, i indignació.
-Donada una situació suposada de comunicació personal amb un client, identificar i practicar amb les estructures per expressar opinions, de manera oral i escrita.
-En diferents situacions de relació amb clients, Utilitzar correctament frases de cortesia, d’acord, i desacord.
-En converses telefòniques simulades amb un client estranger, realitzar i acceptar suggeriments, proposar i acceptar consells.
-A partir de converses telefòniques simulades en anglès, verificar l’exactitud del número marcat, identificar-se i identificar l’ interlocutor observant les normes de protocol
-En una conversa telefònica, prendre i anotar encàrrecs telefònics, mantenir la conversa de manera fluïda i correcta.
-Donat un supòsit de conversa telefònica en anglès, deixar un missatge al contestador, Explotar missatges en anglès deixats al contestador.
-En una presumpta conversa amb un client per a resoldre una reclamació d’un cas convenientment caracteritzat.
-Utilitzar les estructures adequades per a informar-se, interpretar la informació rebuda, donar resposta a la reclamació.
-Donat una comanda de compra i una factura en anglès, interpretar-los.
-Donades diferents cartes i / o fax en anglès,traduir-los,sintetitzar-los.
-A partir de diferents missatges comercials elaborats en espanyol, redactar les corresponents cartes en anglès.
-En diferents supòsits convenientment caracteritzats, redactar una carta sol•licitant i / o concertant una reunió amb un client.
-En una simulada reunió de treball amb uns clients estrangers, prendre notes en anglès, confeccionar l’acta i ordre del dia.
-Donat un catàleg de productes part del mateix, amb les seves referències tècniques, traduir-lo al anglès
-Donat un supòsit de nous clients estrangers, sol.licitar als clients les dades i informacions administratives i comercials necessàries
-A partir de les dades i condicions d’una operació de compravenda, elaborar la factura proforma en anglès.
-Contactar amb el client per informar de les condicions de l’operació.
-En una suposada conversa telefònica amb un client estranger, resoldre dubtes de l’operació de venda, recisar i rebatre les explicacions donades pel client

B) Continguts teòrics
-Gramàtica
-Estructures Lingüístiques
-Fonètica
-Expressions i Lèxic Comercial i Empresarial

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
-Sentit de la practicitat i simplicitat en l’expressió per reduir a frases senzilles, missatges complexos.
-Imaginació i creativitat per utilitzar missatges i expressions prèviament apreses en diferents situacions de comunicació.
-Iniciativa i disposició activa a la utilització de la llengua estrangera.
-Actitud positiva cap a la interpretació d’indicis i missatges implícits en la comunicació.
-Interès i gust per la correcció formal en el llenguatge perquè la comunicació reculli amb fidelitat les intencions dels interlocutors.
-Tendència a contrastar el funcionament de les diferents llengües parlades / estudiades com a mitjà per a un aprenentatge eficaç.

D) Formació Complementària
– Inserció Laboral i PRL

ACCES GRATUIT AL EXAMEN PET
DURADA: 220 hores
REQUISITS MÍNIMS: NIVELL 3
B.U.P. cursat o FP I rama administrativa o equivalent + Proves d’accés del centre.

 
Curso GRATUITO, Creación y Gestión Microempresas

Publicado el Jueves, 1 de octubre de 2015 en Cursos de Comercial, Novedades

curso-creacion-microempresas
 

Nos complace presentarles como NOVEDAD EL curso GRATUITO de Creación y Gestión de Microempresas, especial para Inmigrantes con NIE Extracomunitario y con permiso de residencia. El Curso , destinado a personas con iniciativa AUTOEMPRENDEDORA en cualquier sector que deseen adquirir las habilidades necesarias para resolver con soltura las dificultades que entraña levantar y crear su propio negocio. El objetivo es aumentar el éxito en la creación de microempresas en todos los asistentes.

 

El Curso de Creación y gestión de Microempresas es presencial con el siguiente contenido:

1. AUTODIAGNÓSTICO ACTITUDES Y CAPACIDADES PARA EMPRENDER
2. DIAGNÓSTICO DE LA IDEA DE NEGOCIO Y EL MERCADO
3. SABER ELEGIR LA FORMA JURIDICA DE LA EMPRESA
4. PLAN DE VIABILIDAD.
5. FUENTES DE FINANCIACIÓN
6. EVALUACIÓN
7. MODULOS TRANSVERSALES

La duración del curso es de 24 horas, las cuales se distribuyen del siguiente modo:

Curso Edición 1: 9-10-11-12-13 y 16 de NOVIEMBRE DE 15h A 19h.
Curso Edición 2: 20-23-24-25-26 y 27 de NOVIEMBRE DE 15h a 19h.

LOS ALUMNOS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES:
a) Inmigrantes con NIE Extracomunitario y con permiso de residencia.
b) Sin permiso de residencia (pero su tutor sí lo tiene)
c) El NIE debe contemplar la observación “autorizado a trabajar”
d) NO pueden ser autónomos

Mas información, llamando a nuestro centro.